THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ FIVE STAR WESTLAKE 167 THỤY KHUÊ

Căn hộ Five Star Westlake được thiết kế xây dựng cao 14 tầng & 3 tầng hầm trong đó:

+ Tổng số căn hộ dịch vụ: 38 căn hộ với diện tích từ 30 – 50m2

+ Tổng số căn hộ thương mại: 20 căn hộ với diện tích từ 126,5m2 – 164,1m2 – 168m2

+ Căn hộ Duplex: 10 căn hộ Duplex thiết kế 2 tầng với diện tích từ 230,5m2 – 277,3m2 – 283,1m2

+ Căn hộ Penhouse: 02 căn hộ Penhouse thiết kế 2 tầng với diện tích 588,4m2

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ THƯƠNG MẠI (VIP)

0011 - Mặt bằng chi tiết