UPDATE TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THỰC TẾ DỰ ÁN FIVE STAR WESTLAKE TÂY HỒ

Dự án Five Star Westlake Tây Hồ hiện đang xây đến tầng 12 chuẩn bị lên tầng 13 dự kiến sẽ ra mắt dự án sẽ cất nóc vào ngày 10/10/2019

z1548021317870 05cb993e351ca2ec196920ee6c23834f - Tiến độ thực tế