UPDATE TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THỰC TẾ DỰ ÁN FIVE STAR WESTLAKE TÂY HỒ

Dự án Five Star Westlake Tây Hồ hiện đang xây đến tầng 2 chuẩn bị lên tầng 3 dự kiến sẽ ra mắt dự án vào ngày 16/06/2019 tại Khách Sạn Pacific